پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی شهدای دانش آموز

پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی شهدای دانش آموز
پیوندها

۲ مطلب با موضوع «متون زیبای شهدایی» ثبت شده است

فقط دعا کنید پدرم شهید بشه! خشکم زد.

- گفتم دخترم این چه دعاییه؟

- گفت: آخه بابام موجیه!

- گفتم: خوب ان شاءالله خوب میشه، چرا دعا کنم شهید بشه؟

- آخه هر وقت موج میگیردش و حال خودشو نمیفهمه

شروع میکنه منو و مادرو برادر رو کتک میزنه!

امامشکل ما این نیست!

- گفتم: دخترم پس مشکل چیه؟

- گفت: بعد اینکه حالش خوب میشه و متوجه میشه چه کاری کرده.

شروع میکنه دست و پاهای همه مون رو ماچ میکنه

و معذرت خواهی میکنه.

حاجی ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمون رو ببینیم.

حاجی دعا کنید پدرم شهید بشه و به رفیقاش ملحق بشه...

دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد....

دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهیمه قبول شدی!!!!

ولی... هیچ وقت نفهمیدند...

کلاس اول وقتی می خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا،

یک هفته در تب می سوخت.... !!!!