پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی شهدای دانش آموز

پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی شهدای دانش آموز
پیوندها

۲ مطلب با موضوع «طنــــزِ جبهــــه» ثبت شده است

چفیه ی یه رزمنده رو اشتباهی برداشتند .... داد زد:

حوله، لحاف، زیر انداز، رو انداز، دستمال، شماسک،

کلاه، کمربند، جا نماز، سایه بون، کفن، جانونی،

باند زخم، تور ماهی گیری.... همه رو بردن...! :)

یک تانک افتاده بود دنبالش. معلوم نبود چطوری آن جلو مانده؛ آرپی جی زن ها را صدا زدند. 

آنقدر شلیک کردند که تانک منفجر شد. پسر که به خاکریز رسید، پرسیدیم کجا بودی؟ 

 گفت: " دیشب که رفتیم جلو، خوابم برده بود. تقصیر مادرمه؛ 

از بس به ما زور می کرد سر شب بخوابیم، بد عادت شدیم. "